Základní údaje

Československá obec legionářská

Adresa:
Sokolská 33
120 00, Praha 2
Česká republika
IČO: 45247455
Telefon: +420-224266235
Umístění:VP A / 001