Základní údaje

Centrum české historie, o. p. s.

Address:
Banskobystrická 11
160 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 02522250
Phone: +420-603548872
Location:PAV P / 062

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.04 Associations and unions