Základní údaje

Bo Gwang Textile Co., Ltd.

Address:
24, Gukchaebosang-ro 20-gil, Seo-gu
41841, Daegu
South Korea
ID.NO.: 5038160506
Phone: +82-1035365052
Location:PAV P / 094

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03 Clothing-Textiles