Základní údaje

BDSV Exhibitions

Address:
Friedrichstrasse 60
10117, Berlin
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-3020618990
Location:PAV P / 033

Co-exhibitor:

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.04 Associations and unions