Základní údaje

ARGUN s.r.o.

Address:
Jana Krušinky 1693/4
500 02, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 27399478
Phone: +420-495532555
+420-734806251

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03 Clothing-Textiles