Základní údaje

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK

Address:
Bauerova 10
603 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 01541641
Phone: +420-541159466
Location:PAV P / 078

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization