Základní údaje

Silver Saker s.r.o.

Address:
28. října 1584/281
709 00, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 02270064
Phone: +420-592750150
Location:PAV P / 005

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Floor materials

Product categorie: 04.03.14 Rubber floors