Základní údaje

Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Address:
Sokolská 1498/15
120 00, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 25930028
Phone: +420-227090225
Location:PAV P / 152

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu