Základní údaje

Frunze Plant

Address:
126 A, Plekhanovskaya
61037, Kharkov
Ukraine
ID.NO.: 00236010
Phone: +380-577581100
Location:PAV P / 020

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.13.11.01 Fence fillings