Základní údaje

Euro Ceiling s.r.o.

Address:
Za Mototechnou 1619/1
155 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 28450981
Phone: +420-602622438
Location:PAV P / 036

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03.13 Laminate floors