Základní údaje

BASTU International s.r.o.

Address:
Cejl 479/11
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 04998472
Phone: +420-603110781
Location:PAV P / 015

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Floor materials