Základní údaje

ASIO NEW, spol. s r.o.

Adresa:
Kšírova 552/45
619 00, Brno
Česká republika
IČO: 29303125
Telefon: +420-548428111
Umístění:VP K / 002

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Vyrábíme a dodáváme domovní čistírny odpadních vod, komunální čistírny odpadních vod, plastové nádrže, jímky, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, odlehčovací komory, systémy pro akumulaci srážkových vod.

Značky vystavovatele

ASIO NEW

  • Obor: 02.07.12 Čistírny odpadních vod

Obory vystavovatele