Základní údaje

ABPLAST s.r.o.

Address:
č. p. 421
569 56, Čistá
Czech Republic
ID.NO.: 27531813
Phone: +420-464644017
+420-775173712
Location:VP F / 001

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.13.09.02 Reservoirs for rain water utilization