Základní údaje

ZEMĚ SVĚTA

Address:
Brtnická 3
101 00, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 26428008
Phone: +420-271721207
Location:PAV P / 132
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 13 Media and special literature