Základní údaje

Zbojská s.r.o.

Address:
Hlavná 2
976 56, Pohronská Polhora
Slovakia
ID.NO.: 36757012
Phone: +421-903427287
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 28 Others