Základní údaje

Zažij Brno U Tomana

Address:
Náměstí Svobody 22
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25507435
Phone: +420-733531658
Location:PAV P / 079
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.01 Cultural activities

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies