Základní údaje

Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Address:
Žižkovo nám. 81
438 01, Žatec
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-415710781
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest