Základní údaje

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Adresse:
Na Stoupách 144/3
Postfach 85
586 01, Jihlava
Tschechische Republik
ID-Nr.: 28263693
Telefon: +420-731597613
Standort:PAV P / 062
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 25.02 Bicycle tours

Produktkategorie: 26 Culture, amusement