Základní údaje

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Address:
Na Stoupách 144/3
PO BOX 85
586 01, Jihlava
Czech Republic
ID.NO.: 28263693
Phone: +420-731597613
Location:PAV P / 062
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 25.02 Bicycle tours

Product categorie: 26 Culture, amusement