Základní údaje

Vybaveniproakce.cz

Address:
Velvarská 51
160 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 25764225
Phone: +420-233350378
+420-602410657
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.07 Catering companies, catering services

Product categorie: 27.03 Marketing, advertising