Základní údaje

VSACAN TOUR

Address:
Smetanova 900
755 01, Vsetín
Czech Republic
ID.NO.: 44741561
Phone: +420-571423424
Location:PAV P / 172
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Tour operators - Travel agencies