Základní údaje

VINIUM a.s.

Address:
Hlavní 666
691 06, Velké Pavlovice
Czech Republic
ID.NO.: 46900195
Phone: +420-519403111
Location:PAV P / 018B
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest