Základní údaje

Vesnický pivovar OHRADA, s.r.o.

Address:
č. p. 100
679 33, Vísky
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-516474254
WWW:  
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest