Základní údaje

VAROZA, s. r. o.

Address:
Dlouhá 48
431 45, Březno
Czech Republic
ID.NO.: 22796380
Phone: +420-605844046
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest