Základní údaje

Valerie Pelikánová

Address:
Ostrov nad Oslavou 85
594 45, Ostrov nad Oslavou
Czech Republic
ID.NO.: 60672021
Phone: +420-608206260
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest