Základní údaje

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

Address:
Kaloudova 30
614 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 48511005
Phone: +420-606293906
Location:PAV P / 048
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories