Základní údaje

Tvarůžková cukrárna - Ing. Zbyněk Poštulka

Address:
Komenského 325
789 83, Loštice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-583445062
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest