Základní údaje

Turistika.cz, s.r.o.

Address:
Národní 28
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 27065227
Phone: +420-737213520
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 13 Media and special literature

Product categorie: 18.03 Water sport services