Základní údaje

Trnavský samosprávný kraj

Address:
Starohájska 10
PO BOX 128
917 01, Trnava
Slovakia
ID.NO.: 37836901
Phone: +421-335559111
Location:PAV P / 033
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions

Exhibitor's represented companies

Galanta, mesto

  • Slovakia

Golf Resort Skalica

  • Slovakia

Mikroregión nad Holeškou

  • Slovakia

Rezort Piešťany, oblastná organizácia cestovného ruchu

  • Slovakia

Skalica, mesto

  • Slovakia

Trnava Tourism, oblastná organizácia cestovného ruchu

  • Slovakia

Žitný ostrov – Csallóköz, oblastná organizácia cestovného ruchu

  • Slovakia