Základní údaje

Trans World Hotels & Entertaiment, a.s.

Address:
Chvalovice - Hatě 198
669 02, Znojmo
Czech Republic
ID.NO.: 64358267
Phone: +420-515284084
Location:PAV P / 083A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories