Základní údaje

TAS - Travel Active Sport, s.r.o.

Address:
Kytlická 780/18
190 00, Praha 9
Czech Republic
ID.NO.: 02225361
Phone: +420-774000425
Location:PAV P / 161
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Tour operators - Travel agencies