Základní údaje

Sygic Travel

Address:
Šumavská 35
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 28274211
Phone: +420-604282374
Location:PAV P / 020D
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.02 Internet applications in tourism

Product categorie: 27 Promotion of regions