Základní údaje

Switzerland Tourism

Address:
CO HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika, Jankovcova 1569/2c
170 00, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-222521125
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest