Základní údaje

Svaz léčebných lázní České republiky

Adresse:
Jiráskova 17
351 01, Františkovy Lázně
Tschechische Republik
ID-Nr.:  
Telefon: +420-602697768
+420-224914543
Standort:PAV P / 058
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers