Základní údaje

Supremus, s.r.o.

Address:
Na Stráni 36
795 01, Rýmařov
Czech Republic
ID.NO.: 48399426
Phone: +420-602750901
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest