Základní údaje

Středočeský kraj

Address:
Zborovská 11
150 21, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 70891095
Phone: +420-257280138
Location:PAV P / 113
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.01 Regions, regional bureaus

Product categorie: 26 Culture, amusement

Product categorie: 27 Promotion of regions