Základní údaje

Statutární město Ústí nad Labem

Adresa:
Velká Hradební 2336/8
401 00, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 00081531
Telefon: +420-475271700
+420-475271883
Umístění:PAV P / 065
Veletrh: Regiontour

Obory vystavovatele