Základní údaje

Statutární město Ústí nad Labem

Address:
Velká Hradební 2336/8
401 00, Ústí nad Labem
Czech Republic
ID.NO.: 00081531
Phone: +420-475271700
+420-475271883
Location:PAV P / 065
Trade fair: Regiontour

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.02 Towns, statutory cities, councils