Základní údaje

Statutární město Děčín

Adresa:
Mírové nám. 5
405 02, Děčín 4
Česká republika
IČO: 00261238
Telefon: +420-412593111
+420-723358606
Umístění:PAV P / 086
Veletrh: Regiontour