Základní údaje

Statutární město Děčín

Address:
Mírové nám. 1175/5
405 38, Děčín IV
Czech Republic
ID.NO.: 00261238
Phone: +420-412593111
+420-412532227
Location:PAV P / 060D
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations

Product categorie: 20.02 Towns, statutory cities, councils