Základní údaje

Statutární město Brno

Adresa:
Dominikánské nám. 1
601 67, Brno
Česká republika
IČO: 44992785
Telefon: +420-542171111
+420-542175190
Umístění:PAV P / 052
Veletrh: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Firmy zastoupené vystavovatelem

Charkov

  • Ukrajina

Kaunas

  • Litva

Lipsko

  • Německo

Poznaň

  • Polsko

St. Pölten

  • Rakousko

Stuttgart

  • Německo