Základní údaje

Statutární město Brno

Adresa:
Dominikánské nám. 196/1
602 00, Brno
Česká republika
IČO: 44992785
Telefon: +420-542173317
+420-542174447
Umístění:PAV P / 070B
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Jihomoravský kraj