Základní údaje

Statutární město Brno

Address:
Dominikánské nám. 1
601 67, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 44992785
Phone: +420-542171111
+420-542175190
Location:PAV P / 052
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations

Product categorie: 20.02 Towns, statutory cities, councils

Exhibitor's represented companies

Charkov

  • Ukraine

Kaunas

  • Lithuania

Lipsko

  • Germany

Poznaň

  • Poland

St. Pölten

  • Austria

Stuttgart

  • Germany