Základní údaje

Státní pozemkový úřad

Adresa:
Husinecká 1024/11a
130 00, Praha 3
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-729922111
Umístění:PAV P / 035A
Veletrh: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Jednou z našich hlavních činností je řízení o pozemkových úpravách, které jsou důležitým nástrojem pro zmírňování dopadů povodní a sucha. Jejich prostřednictvím se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky a vytváří podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Pozemkové úpravy přispívají k ochraně a zúrodnění půdního fondu, ke zvýšení ekologické stability krajiny a zlepšení životního prostředí ve venkovských oblastech. Podílíme se na rozvoji systému pro sledování sucha. Hospodaříme a spravujeme státní zemědělské nemovitosti a stavby využívané k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu.