Základní údaje

Solertus, s.r.o.

Address:
Na Sovinci 286
739 34, Václavovice
Czech Republic
ID.NO.: 29458773
Phone: +420-606074789
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest