Základní údaje

Slovácká moštárna - Magdaléna Válková

Address:
č. p. 206
696 38, Strážovice
Czech Republic
ID.NO.: 68742401
Phone: +420-603171690
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest