CZ

Severovýchod Slovenska

Adresa:
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovensko
IČO:
42238536
Telefon:
+421-517754505
+421-917208100
Umístění:
PAV G1 / 033
Veletrh:
Regiontour
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zastrešuje rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Medzi jej aktivity patrí marketingová podpora a tvorba produktov cestovného ruchu, rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, marketingové aktivity, tvorba propagačných materiálov, koordinácia projektov a partnerská spolupráca na rôznych úrovniach pri rozvoji cestovného ruchu.

Obory vystavovatele

Obor: 04.01

Evropa