Základní údaje

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA, krajská organizácia cestovného ruchu

Address:
Námestie mieru 2
080 01, Prešov
Slovakia
ID.NO.: 42238536
Phone: +421-517081513
+421-917208100
Location:PAV P / 036
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations

Product categorie: 14 Promotion in tourism

Product categorie: 20.01 Regions, regional bureaus

Product categorie: 21 Foreign regions

Product categorie: 24 Spas

Product categorie: 26 Culture, amusement

Product categorie: 27 Promotion of regions

Exhibitor's represented companies

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry

  • Slovakia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny

  • Slovakia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš - Bardejov 

  • Slovakia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny

  • Slovakia