Základní údaje

Robert Beneš

Address:
Čižice 76
742 60, Čižice
Czech Republic
ID.NO.: 62671154
Phone: +420-607970506
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest