Základní údaje

Rinen s.r.o.

Address:
Sportovní 349
667 01, Vojkovice
Czech Republic
ID.NO.: 29263786
Phone: +420-530503443
+420-602724159
Location:PAV P / 001C, PAV P / 001F
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 16 Services in tourism - other